Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz Fundacja Sendzimira

zapraszają na Studia Podyplomowe


Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

"... chcę pogratulować Fundacji Sendzimira, Politechnice Krakowskiej i INTBAU Polska inicjatywy Studium ZZRM, która pojawia się w bardzo odpowiednim czasie. Jestem pewny, że kompetencje, umiejętności i kontakty, które stoją za tym programem, przyniosą wiele korzyści administracjom lokalnym i nie mogę się doczekać powitania absolwentów Studium jako członków naszej globalnej sieci!".
Wolfgang Teubner, dyrektor ICLEI w Europie

Sekretariat Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej (MCK PK)
osoba do kontaktu - Katarzyna Bieg
ul. Skarżyńskiego 1, 31-866 Kraków
M: 695 411 526
E: mck@pk.edu.pl

Kierownik Studium Podyplomowego

Dr arch. Tomasz Jeleński

T: +48 12 649-22-77
E: tjelenski@pk.edu.pl

Deklaracja dostępności