Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz Fundacja Sendzimira

zapraszają na Studia Podyplomowe


Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

"... chcę pogratulować Fundacji Sendzimira, Politechnice Krakowskiej i INTBAU Polska inicjatywy Studium ZZRM, która pojawia się w bardzo odpowiednim czasie. Jestem pewny, że kompetencje, umiejętności i kontakty, które stoją za tym programem, przyniosą wiele korzyści administracjom lokalnym i nie mogę się doczekać powitania absolwentów Studium jako członków naszej globalnej sieci!".
Wolfgang Teubner, dyrektor ICLEI w Europie
WYMAGANE DOKUMENTY:
  • karta zgłoszenia (DOC);
  • skan lub zdjęcie odpisu dyplomu ukończenia studiów
Uwaga: kartę zgłoszenia (w formie edytowalnej, zeskanowaną z podpisem) wraz z dyplomem należy przesłać elektronicznie na adres: mck@pk.edu.pl.

KOSZT UCZESTNICTWA:
5990 zł – płatny w całości lub w dwóch ratach.

Polecamy POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE.
Jest to program nieoprocentowanej pomocy zwrotnej na finansowanie kształcenia ustawicznego, np. studiów podyplomowych. Istnieje możliwość umorzenia 20-25% pożyczanej kwoty. Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).Więcej na: http://inwestujwrozwoj.pl

Polecamy też Krajowy Fundusz Szkoleniowy na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone m.in. na kursy i studia podyplomowe realizowane za zgodą pracodawcy .
Więcej na: https://www.uppk.pl/5,pracodawcy/22,formy-wsparcia/181,krajowy-fundusz-szkoleniowy
Deklaracja dostępności