Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz Fundacja Sendzimira

zapraszają na Studia Podyplomowe


Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

"... chcę pogratulować Fundacji Sendzimira, Politechnice Krakowskiej i INTBAU Polska inicjatywy Studium ZZRM, która pojawia się w bardzo odpowiednim czasie. Jestem pewny, że kompetencje, umiejętności i kontakty, które stoją za tym programem, przyniosą wiele korzyści administracjom lokalnym i nie mogę się doczekać powitania absolwentów Studium jako członków naszej globalnej sieci!".
Wolfgang Teubner, dyrektor ICLEI w Europie

SEMINARIUM INAUGURACYJNE

18 września 2015, 10.00-15.30

KOTŁOWNIA - pawilon konferencyjno-wystawowy Politechniki Krakowskiej

ul. Warszawska 24, Kraków


GOŚCIE SEMINARIUM ZZRM

Tomasz Bergier

Dr Tomasz Bergier

Adiunkt w Katedrze Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH, wiceprezes Fundacji Sendzimira. Zainteresowania: praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju, gospodarka wodna i inżynieria ekologiczna. Wykładowca, trener i koordynator Letniej Akademii „Wyzwania zrównoważonego rozwoju” od początku jej istnienia (1998). Jeden z inicjatorów i wykonawców polsko-niemieckiego projektu SaLMaR (Sustainable Land and Water Management of Reservoir Catchments), członek Rady Programowej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej Miasta Krakowa, koordynator europejskiego programu EasyEco 2005-2007. Autor licznych publikacji naukowych, redaktor podręcznika „Wyzwania zrównoważonego rozwoju” oraz Magazynu „Zrównoważony Rozwój: Zastosowania”.

http://bi.gazeta.pl/im/7/7072/z7072007Q,Andreas-Billert.jpg

Prof. Andreas Billert

Historyk sztuki, specjalista w zakresie zarządzania projektami rozwoju i odnowy obszarów miejskich. W latach 1967-1980: pracownik naukowy Pracowni Konserwacji Zabytków i adiunkt na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1980-2008 pracownik Landesamt für Denkmalpflege w Stuttgarcie, kierownik projektów rewitalizacji miast w Lubece i w Landzie Brandenburgii, pracownik naukowy Europa-Universität Viadrina w Frankfurcie nad Odrą, ekspert niemiecko-polskiego programu TRANSFORM oraz kierownik unijnego programu „Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast”. Autor szeregu publikacji z zakresu historii sztuki, ochrony zabytków oraz rozwoju i odnowy miast.

Michał Czepkiewicz

Doktorant w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. W 2013/14 stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Stanowym w San Diego. Naukowo zajmuje się wykorzystaniem GIS do wspierania partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, badania jakości życia i jakości przestrzeni miejskiej oraz śledzenia zachowań mieszkańców miast. Współpracuje z Uniwersytetem Aalto w zakresie rozwoju metodyki softGIS oraz z Uniwersytetem Islandzkim w Rejkiawiku w badaniach zależności między strukturą urbanistyczną a emisją gazów cieplarnianych. Promuje otwarty dostęp do danych geograficznych. Zaangażowany w Kongres Ruchów Miejskich, a lokalnie działa w Radzie Osiedla Jeżyce w Poznaniu.

http://www.kwm.eksoc.uni.lodz.pl/wgrane_pliki/big_dorozynski.jpg

Dr Tomasz Dorożyński

Adiunkt w Katedrze Wymiany Międzynarodowej UŁ. Członek prestiżowych organizacji międzynarodowych zrzeszających ekspertów związanych z ekonomią i biznesem międzynarodowym,  m.in.: European International Business Academy, European Economics and Finance Society, Réseau Européen pour lInsertion Sociale et Professionnelle des Personnes Défavorisées, Academy of International Business – CEE Chapter. Obszary zainteresowań: polityka spójności UE, regionalne nierówności gospodarcze, efektywność wydatkowania środków publicznych, zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Akredytowany ekspert ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. Autor wielu publikacjii kierownik projektów badawczych, m.in. dotyczących rozwoju regionalnego oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

http://www.kultura.uj.edu.pl/documents/18091666/30012743/gawel.jpg?t=1381827283875

Dr hab. Łukasz Gaweł

Dyrektor Instytutu Kultury UJ, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kulturą. Główny obszar zainteresowań badawczych: efektywne zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego, szczególnie problematyka związana z ratowaniem, rewitalizacją i animacją niewielkich obiektów zabytkowych oraz idea tworzenia architektonicznych szlaków turystycznych. Autor m.in. książek Dolny Śląsk, Kraków, Zamki Polski, Polska - Skarby UNESCO, Stanisław Wyspiański - życie i twórczość; współautor monografii Dwór polski - architektura, tradycja, historia. Redaktor (wraz z prof. Emilem Orzechowskim) zeszytów naukowych "Zarządzanie w Kulturze" oraz serii wydawniczej Biblioteka Zarządzania Kulturą.

http://bi.gazeta.pl/im/9/8651/z8651169AA,Marcin-Hyla--Miasta-dla-rowerow.jpg

Marcin Hyła

Prezes Stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów. Zajmuje się ogólnopolską koordynacją działań dotyczących zmian w prawie (przeforsowanie zmian przyjaznych rowerzystom w Kodeksie Drogowym w 2011 roku - wspólnie z Parlamentarną Grupą ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej), a także polityki informacyjnej, publicznej reprezentacji interesów rowerzystów oraz upowszechnianiem fachowej wiedzy na temat najlepszych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i wygodę jazdy rowerem w miastach. Autor wielu publikacji na temat ruchu rowerowego. Współautor polityki rowerowej miasta Krakowa i członek zespołu zadaniowego ds. polityki rowerowej w Krakowie.

Dr Tomasz Jeleński

Adiunkt na Politechnice Krakowskiej, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK, urbanista. W latach 2004/5 visiting tutorna Cardiff  University. Ekspert Fundacji Sendzimira oraz Fundacji MiLA ds. zrównoważonego rozwoju przestrzennego. W latach 2012-14 visiting professor w Georg-Simon-Ohm Hochschule Nurnberg, University of Prishtinai Vienna University of Technology. Wieloletni wykładowca i trener Letniej Akademii Challenges of Sustainable Development. Autor licznych publikacji z dziedziny zrównoważonej architektury i urbanistyki. Tłumacz, m.in. „Obrazu miasta” K. Lyncha i podręcznika PPS „Jak przetworzyć miejsce”. Członek Zespołu do Spraw Cudzoziemców przy MNiSW. Przewodniczący INTBAU Poland.

http://img.ngo.pl/view/files.Resized?c=true&file_id=852538&h=480&rm=w&w=640

Paweł Lisicki

Miejski Architekt Krajobrazu m. st. Warszawy, z-ca dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy, przewodniczący Komisji ds. Ochrony Krajobrazu i Środowiska Unii Metropolii Polskich. Główne zainteresowania: innowacyjne metody zarządzania przyrodą w miastach, włączanie społeczności lokalnej w praktykę zarządzania zielenią.

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10384524_863791223672037_6956328176433518218_n.jpg?oh=aa29b14be912ebaf36ec33640a3b6eed&oe=5678ACF0

Marta Madejska

Kulturoznawczyni, publicystka; członkini Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich „Topografie” oraz zarządu Fundacji Miejski Kolektyw, koordynatorka ds. programowych Regionalnego Kongresu Kultury w Łodzi, koordynatorka II Kongresu Ruchów Miejskich. Doktorantka Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego.

https://0.academia-photos.com/150661/39711/36485/s200_piotr.magnuszewski.jpg

Dr Piotr Magnuszewski

Dyrektor ds. naukowych Stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych i adiunkt w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Współpracuje z International Institute for Applied Systems Analysis w Laxenburgu. Zainteresowania naukowe: modelowanie i komputerowe symulacje układów złożonych. Wieloletni współpracownik Fundacji Sendzimira, wykładowca Akademii 'Wyzwania zrównoważonego rozwoju". Kierownik kursów specjalistycznych "Modelowanie komputerowe złożonych systemów", "Dynamika zrównoważonego rozwoju" oraz "Dynamika biznesu" na Politechnice Wrocławskiej. Prowadzi projekty z zakresu zarządzania adaptacyjnego, myślenia systemowego oraz lokalnej ekonomii we współpracy z wieloma organizacjami międzynarodowymi. Autor licznych publikacji naukowych.

Karolina Maliszewska

Karolina Maliszewska

Prezeska zarządu Fundacji Sendzimira. Z wykształcenia mgr psychologii oraz ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Obszary zainteresowań i działalności naukowo-dydaktycznej: społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, partycypacja społeczna, komunikacja. Specjalistka z zakresu polityki środowiskowej UE w UKIE (2004-2007). Od 2001 roku trenerka, wykładowca m.in. Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju”. Trenerka biznesu w zakresie umiejętności miękkich oraz licencjonowana trenerka metody VISIS. 

robert-moritz-_1

Robert Jacek Moritz

Prezes zarządu spółki inwestycyjnej ALTA SA, która buduje pierwszą w Polsce zrównoważoną dzielnicę miejską  Siewierz Jeziorna. Koncepcja inwestora jest oparta na doświadczeniach Nowej Urbanistyki. Wg założeń, Jeziorna ma być miejscem wyjątkowo przyjaznym mieszkańcom, z wielofunkcyjną zabudową, przestrzenią wspólną, atrakcyjnym dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Zasady budowy dzielnicy obejmują m.in.  zwartą, efektywną energetycznie zabudowę z materiałów lokalnych i wykorzystanie wód opadowych i energii odnawialnej. Architektura dzielnicy ma nawiązywać do lokalnych tradycji budowlanych. Obecnie powstaje pierwszy kwartał inwestycji, obejmujący powierzchnię 3 ha.

ania_bw.jpg

Ania Rok

Od 2008 roku pracuje w Sekretariacie Europejskim ICLEI  - Local Governments for Sustainability. Jako Koordynatorka ds. Polityki Miejskiej i Innowacji Społecznych jest odpowiedzialna za promowanie współpracy między różnymi środowiskami zainteresowanymi transformacją społeczno-ekologiczną na poziomie lokalnym (m.in. w środowisku akademickim, sektorze publicznym, inicjatywach obywatelskich, kulturze i sztuce, biznesieoraz przedsiębiorstwach społecznych).

http://www.sendzimir.org.pl/sites/default/files/Jan_Sendzimir_na_www.jpg

Dr Jan Sendzimir

Pracownik naukowy Sustainability Science Program w Harvard's Center for International Development, członek zespołu badawczego Risk and Vulnerability Program w International Institute for Applied Systems Analysis w Austrii. Z wykształcenia ekolog, obecnie bada nieliniowe zmiany w złożonych systemach społeczno-przyrodniczych. Zarządzał dwoma pakietami zadań w projektach finansowanych ze środków 6. PR UE (NeWater i SCENES), mających zastosowanie w politykach zarządzania kombinacją czynników ekologicznych, społecznych, ekonomicznych oraz socjo-politycznych na dużych obszarach zlewni rzek, głównych obszarów dopływowych i łańcuchów górskich. Wykorzystuje modelowanie koncepcyjne i formalne do integrowania nauki, polityki i lokalnych doświadczeń ludzi. Modele pomagają w budowaniu polityk zrównoważonego rozwoju społeczności i ekosystemów na obszarze systemów rzecznych: Narwi, Odry i Baryczy oraz Cisy na Węgrzech, Ukrainie i w Rumunii, Amudarii w Uzbekistanie i regionów pustynnych: Sahel i Kalahari.

Dr hab. Michał Stangel

Urbanista, pracuje w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Zajmuje się problematyką projektowania urbanistycznego, rewitalizacji, przestrzeni publicznych i stref okołolotniskowych. Stypendysta Fulbrighta w MIT. Laureat dwudziestu konkursów urbanistycznych (m.in. I miejsce w międzynarodowym konkursie Nowa Huta Przyszłości). 

https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrinknp_400_400/p/3/005/03a/3de/1c95e69.jpg

Dr Iwona Wagner

Adiunkt w Katedrze Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, przez wiele lat dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN pod auspicjami UNESCO.  Sekretarz Naukowy Programu „Ekohydrologia” Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO i liaison w Międzynarodowym Centrum Technologii Środowiska UNEP. W 6. PR UE kierowała międzynarodowym projektem SWITCH. Zainteresowania naukowe: ekohydrologia, szczególnie terenów zurbanizowanych, błękitno-zielona infrastruktura, wpływ zmian klimatu na systemy przyrodnicze, dynamika nutrientów w systemie zlewnia-rzeka-zbiornik, zarządzanie i wdrażanie innowacyjnych projektów transdyscyplinarnych, koordynacja i facylitacja platform interesariuszy. Zaangażowana w prace nad stworzeniem Błękitno-Zielonej Sieci w Łodzi.

Deklaracja dostępności